Ieder mens wordt geboren onder de gedachte STRIJD! Dat is niet zonder reden. Er zijn slechte mensen in deze wereld en slechte mensen willen je kwaad doen. Om niet het slachtoffer van een slecht mens te worden moet je een sterk hart hebben. Een hart dat zo'n krachtige uitstraling heeft dat het het hart van een slecht mens kan doden.

De poëzie die ik schrijf komt voort uit onze geboortegedachte STRIJD! en is daarom in staat om je hart steeds sterker te maken. Zo sterk dat je het hart van een slecht mens kunt doden. Zo sterk dat je geen enkele angst meer kent. Zo sterk dat je elke dag van het leven geniet. Zo sterk dat de vitaliteit van je lichaam elke dag hoger wordt. Je hebt kracht nodig om te leven. De poëzie die ik schrijf kan je hart elke dag sterker maken.

Leven is niet mogelijk zonder de slechte mens met je hart te kunnen doden. De slechte mens is er alleen op uit om alles wat leeft te vernietigen. Hij leeft volgens de gedachte Vernietig! Je kunt alleen maar leven in deze wereld als je wilt leven vanuit de gedachte STRIJD! Alleen met deze gedachte strijd je voor het leven, je eigen leven en voor het behoud van het leven in deze wereld.

Mijn poëzie wordt geschreven vanuit de gedachte STRIJD! en is daarom in staat om je hart steeds sterker te maken. Het leven is het goede en mijn poëzie staat aan de kant van het goede en geeft je de kracht om het hart van een slecht mens te doden. Mijn poëzie geeft je de kracht om nog veel meer te kunnen. Voor de mens die strijdt is alles mogelijk.

Om mijn poëzie te kunnen benutten heb je een contactgedachte nodig. Met je contactgedachte kun je contact maken met mijn poëzie en zijn kracht. Jouw contactgedachte kan bijvoorbeeld deze gedachte zijn. Strijd en voel je diepste wens. Voor ieder is er een eigen contactgedachte. Ik kan je je contactgedachte geven. Jouw contactgedachte moet je in de poëzie plaatsen die je van mij ontvangt. Elke keer als je de zin Strijd en laat de vijand lijden tot de dood tegenkomt in de poëzie kun je deze zin vervangen door jouw eigen contactgedachte. Hierdoor maak je contact met de kracht van mijn poëzie en kun je je hart elke dag sterker maken.

Om je hart steeds sterker te kunnen maken moet je je geloof loslaten. In deze wereld probeert een mens zich te handhaven met zijn persoonlijke geloof. Ik geloofde in verbondenheid. Ik geloofde dat ik in deze wereld kon overleven als ik me met andere mensen kon verbinden door middel van vriendschap of iets anders. Mijn geloof bleek onwaar zoals elke geloof onwaar is. Elk geloof is dodelijk. Elk geloof doodt je hart. Als je wilt weten wat jouw geloof is dan kan ik je dat vertellen.

Als je hart zijn geloof heeft losgelaten kan de belangrijkste energiestroom in het lichaam sneller gaan stromen. Het hart vormt samen met de nieren de belangrijkste energiestroom. Hoe sneller deze stroom stroomt, hoe meer energie het lichaam ontvangt. Met mijn poëzie kun je de snelheid van deze stroom eindeloos opvoeren en de energie die je lichaam ontvangt eindeloos vermeerderen.

Mijn poëzie zet een oorlog in gang. De oorlog tussen de harten van de strijders voor het leven en de vijanden van het leven. De overwinning in deze oorlog is voor de strijders voor het leven. Dat staat vast. Hun hart is veel sterker.

Het schrijven van mijn poëzie is een lang gekoesterde wens. Ik ben geboren in 1957, twaalf jaar na de oorlog. Het kwaad obsedeerde me. Hoe kon een volk zoveel vernietiging aanrichten? Waarom en waarom was er niemand die het kon stoppen? Nu weet ik dat het kwaad de wil om te vernietigen is. Het nazisme was de geperfectioneerde vernietigingsmachine. Maar ik weet nu ook dat het kwaad gestopt kan worden door de energiestroom die hart en nieren vormen stil te leggen. Als deze stroom wordt stilgelegd sterft een mens die wil vernietigen. Wie de vernietiger wil laten sterven heeft alles aan mijn poëzie.

De invloed van de systematische vernietiging in het Derde Rijk heeft de mensheid veel dieper getroffen dan wordt aangenomen. De nazi's vernietigden systematisch en dat wil zeggen dat ze een mens hadden gedegradeerd tot een wezen dat het leven niet waardig is. Dit nazistische mensbeeld heeft een onwaarschijnlijke invloed gehad op de mensheid. Het nazistische mensbeeld heeft de kracht van het menselijke hart dramatisch verzwakt. Het menselijke hart raakte zijn levenswil kwijt, zijn levensvatbaarheid en nog veel meer. Mijn poëzie geeft je hart terug wat het nazistische mensbeeld het menselijke hart heeft afgenomen.

Het nazisme heeft de weerzin tegen het leven geschapen. Hun optreden was zo wreed en onmenselijk dat het leven onacceptabel werd gemaakt. Het leven werd weerzinwekkend gemaakt. Zo heeft de nazistische vernietiging alles kapotgemaakt. Het leven, de mensheid. Alles. Als je wilt strijden moet je je weerzin overwinnen. De weerzin tegen het leven, tegen mensen, de nazi's, deze wereld. Alles is weerzinwekkend geworden, zoals de nazi's het wilden. Doodgaan lijkt de oplossing, maar dat is het niet. Strijden is de oplossing. Strijden en je weer verbinden met datgene waar een menselijk hart van nature mee verbonden is. De eeuwigheid, de vader van het licht, de schepper en het eerste woord (gedicht 40). Met de hulp van deze vier contacten kun je je weerzin overwinnen.

Het nazisme heeft iets in de mens vernietigd dat hij nodig heeft om te kunnen leven. Om te kunnen leven moet je op iets kunnen vertrouwen dat je in het leven steunt. Op iets dat je steunt in je strijd. De nazi's vertrouwden op terreur en waren succesvol in hun terreur. Dat succes heeft de mensheid het vertrouwen ontnomen in de ware macht. De macht die een strijdend mens helpt in zijn strijd en hem de strijd laat winnen. Die ware macht is Recht. Dat is de naam van de ware macht die veel sterker is dan wat dan ook. Met deze zin kun je je hart aansluiten op Recht. Neem mijn hart en maak me groot!

Het allerergste dat de nazi's hebben veroorzaakt is dat ze van een mens een overlever hebben gemaakt. Deze mensheid bestaat alleen nog maar uit overlevers. Uit mensen die alleen maar bezig zijn met hun eigen overleven. Overlevers willen niet strijden. Overlevers willen overleven. Iedere overlever ontwikkelt zijn eigen overlevingsstrategie, die uiteindelijk faalt. Een overlever redt het niet. Wie redt het wel? Alleen de mens die wil strijden. Alleen de mens die deze opdracht aanvaardt. Leef voor het leven! Strijden is leven voor het leven. Overleven is leven voor jezelf en zinloos. Mijn poëzie wordt geschreven voor mensen die voor het leven willen leven.

Voor de mens is leven overleven geworden. Je probeert het zo lang mogelijk vol te houden en het zo leuk mogelijk te hebben. Meer is het bestaan van een mens niet meer. Leven is iets heel anders dan overleven. Mijn poëzie maakt het mogelijk om te gaan leven. Leven is strijden. Strijden is leven voor het leven. Leven voor het leven is elke dag sterker worden. Elke dag meer energie ontvangen en de vitaliteit van je lichaam elke dag vergroten. Leven is het tegenovergestelde van overleven. Overleven is weerzinwekkend, leven is heerlijk.

Mijn poëzie is door zijn doelstelling in staat om de energiestroom, die het hart en de nieren vormen, eindeloos te versnellen. Deze energiestroom is de belangrijkste stroom en kan daarom de levensstroom genoemd worden. Een snelle levensstroom levert veel energie aan het lichaam en verhoogt de vitaliteit van het lichaam. Maar een snelle levensstroom schakelt ook de levensstroom van de vijand uit. Hij zal sterven, zoals het hoort. Het leven is niet bedoeld voor slechte mensen. Het leven is alleen bedoeld voor mensen die leven voor het leven. Voor de mens die met de kracht van zijn hart het hart van de vijand wil doden en daarmee zijn levensstroom uitschakelt.

Mensen die willen strijden kunnen een orgaan gebruiken dat andere mensen niet kunnen gebruiken en dat orgaan is de thalamus. De thalamus is onderdeel van de hersenen en het is zijn taak om leven van buiten naar binnen te trekken. Mensen die niet strijden krijgen hun thalamus niet open. Dat is voorbehouden aan de strijders en het zal duidelijk zijn dat het gebruik van de thalamus de versnelling van de levensstroom enorm bevordert, temeer omdat de thalamus een onbegrensd vermogen heeft om leven op te nemen. Mijn poëzie maakt het mogelijk om de thalamus te openen en de opname van leven eindeloos te vergroten.

Een mens kan zelf kiezen wat hij is. Hij kan een slecht mens zijn die uit is op vernietiging. Hij kan een goedwillend mens zijn die het iedereen naar de zin probeert te maken. Een mens heeft talloze keuzemogelijkheden, maar de beste keuze is zijn wat hij in werkelijkheid is. Een mens wordt geboren om te strijden voor het leven en dat betekent dat een mens een levenszon is. Zo is hij geschapen. Zo heeft de schepper de mens gemaakt. Als een levenszon. Een levenszon straalt leven uit en heeft een onbegrensd vermogen om via zijn hart leven uit te stralen. Ik schrijf mijn poëzie voor ieder die wil zijn wat hij in werkelijkheid is, een levenszon.

Als je een levenszon wilt worden stuit je op een gegeven moment op een enorme blokkade rond je borstbeen. Deze blokkade komt voort uit je haat voor slechte mensen, hun vernietiging en deze wereld. Deze wereld is de schepping van de slechte mens en je bent deze wereld gaan haten. Maar die haat is een blokkade in je lichaam geworden en daar moet je je van bevrijden. Met deze zin kun je jezelf verlossen van die blokkade. Leef je leven in de wereld van de pracht. 

Deze wereld is slecht voor ons. De invloed van de slechte mens is groot. De slechte mens besmet je hart met de dood en doet dit door dodelijke gedachtes uit te zenden of dodelijke woorden uit te spreken. De mens kan zijn hart niet meer van de dood bevrijden en dat komt ook omdat hij niet meer gelooft in het bestaan van de verlossende macht. Er bestaat een verlossende macht. Iets dat jouw en mijn hart kan verlossen van de dood. De verlossende macht heeft een naam en zijn naam is Ziel. De mensheid weet dit niet meer. Bij het woord ziel denkt hij aan iets heel anders. Ziel is de verlossende macht en je kunt je tot hem richten en om verlossing vragen. Ziel, verlos me van de dood. Ziel, verlos me.

De mensheid weet niets meer van de bestaande machten. Ziel is de verlossende macht. Maar er zijn meer machten. Er zijn geen kwade machten. Slechte mensen zijn kwade machten, maar verder zijn er geen kwade machten. Er zijn alleen positieve machten. Een mens kan zes positieve machten aanwenden. Ziel om zijn hart van de dood te verlossen. Pracht om zijn lichaam te zuiveren van ouderdom. Met deze zin zet je Pracht voor je aan het werk. Pracht, zuiver me. Om je denkvermogen te vergroten moet je Zicht aanroepen. Zicht, verhelder me. Om je geluksgevoel te vergroten moet je Vuur aanroepen. Vuur, draag me. Om je van het leven te laten genieten moet je Eenheid aanroepen. Eenheid, laat me voelen. Om je levensweg te vinden en te bewandelen moet je Vreugde aanroepen. Vreugde, leid me elke dag. Met mijn poëzie kun je de zes machten blijvend aanroepen en activeren omdat mijn poëzie het bestaan van de zes machten erkent. De mensheid heeft de zes machten ooit losgelaten en was toen reddeloos verloren.

De mensheid leeft zonder de bestaande machten aan te wenden en daarnaast leeft hij niet naar de wet van het universum. De absolute leider in het universum is Overvloed en Overvloed heeft een wet ingesteld voor het universum. Beweeg mee. Wie niet mee beweegt met de wil van Overvloed sterft. De mensheid beweegt niet meer mee. Ik deed dat ook niet. Ik maakte bezwaar en die houding was dodelijk. Beweeg mee. Elke andere levenshouding is zelfvernietiging.

De wet van het universum is voor een mens van het grootste belang. De wet verplicht de mens op straffe van de dood om op zeven belangrijke niveaus mee te bewegen. Van boven naar beneden betekent dat het volgende:
In zijn hersenen (pijnappelklier) moet een mens meebewegen met Openheid.
Op het niveau van zien (hypofyse) moet een mens meebewegen met Verlichting.
Op het niveau van spreken (schildklier) moet een mens meebewegen met Helderheid.
Op het niveau van zijn hart moet een mens meebewegen met Waarheid.
Op het niveau van levenskracht (lever) moet een mens meebewegen met Wil.
Op het niveau van contact (bijnieren) moet een mens meebewegen met Verheffing.
Op het gebied van beleving (blaas) moet een mens meebewegen met Geluk.

Deze mensheid heeft zich losgemaakt van alles waar hij van nature mee verbonden is. Zijn geboortegedachte, de zes machten, de wet van het universum etc. Mijn poëzie kan elke verbinding herstellen en de zelfvernietiging stoppen. Mijn poëzie kan de snelheid van je levensstroom eindeloos versnellen en de vitaliteit van je lichaam eindeloos verhogen. Mijn poëzie kan je levensstroom zo sterk maken dat hij de levensstroom van elke vijand doodt.

Uiteindelijk draait alles om de macht van je hart. Wat kan je hart? Kan je hart het hart van de vijand doden? Kan je hart de dood uit je lichaam verdrijven? Kan je hart je lichaam steeds mooier maken? Het menselijke hart heeft een onbegrensde macht. Met mijn poëzie kun je de macht van je hart eindeloos vergroten.

Vijanden willen vernietigen. Ze willen levens vernietigen en het leven zelf. Deze mensheid bevat steeds meer vijanden. Steeds meer mensen kiezen voor een bestaan als vernietiger. Een vernietiger kun je uitschakelen door zijn hart te doden. Maar dat kun je alleen als je bereid bent om deze wil te aanvaarden. Aanvaard de wil om genadeloos te zijn. De vijand is geen normaal mens. Een vernietiger heeft zijn menselijkheid bewust vernietigd en verdient om die reden geen begrip of genade. Het feit dat er steeds meer vernietigers komen heeft alles te maken met het feit dat vernietiging zelden genadeloos wordt afgestraft. Genadeloosheid ten opzichte van de vernietigers is de enige manier om deze wereld te bevrijden van de vernietiging die de vernietigers elke dag aanrichten. Als je bereid bent om genadeloos te zijn ten opzichte van de vernietiger dan kun je met mijn poëzie de macht van je hart eindeloos vergroten.

Mijn poëzie zorgt ervoor dat je maag altijd in de goede kleur staat. De maag absorbeert de druk waaronder je lichaam staat. De goede kleur zorgt ervoor dat de maag de druk waaronder je lichaam staat steeds kan neutraliseren. Als je wilt slapen wordt je maag in die kleur gezet die tot een goede nachtrust leidt. Kleuren zijn machten.

De vernietigers hebben het leven in deze wereld gedegradeerd tot het niveau van zelfredding. Ieder voor zich en god voor ons allen. Het leven heeft het laagste niveau bereikt. De mensheid heeft de morele bodem bereikt. Lager kan de mensheid niet zakken. Mijn poëzie is het antwoord op het niveau van zelfredding en de vernietigers. Mijn poëzie maakt het allereerst mogelijk om het hart van de vernietigers te verzwakken tot de dood. Ooit zal de wereld vrij zijn van vernietigers. Die dag komt. En ook komt de dag dat je hart je lichaam van de dood bevrijdt en je lichaam steeds vitaler en mooier zal maken. Mijn poëzie zal je hart elke dag machtiger maken. Elke dag. Die dag komt en zelfs vrij snel.

Een strijder wil niet overleven maar leven. Een strijder leeft voor het leven. Een strijder neemt afstand van de activiteiten van een overlever. Een overlever wacht af. Een overlever dwingt. Een overlever bedriegt etc. Een strijder heeft niets met dat soort activiteiten en als je een strijder bent geef je je over aan de activiteiten die bij een strijder horen. Dat kun je doen door een enkele gedachte uit te voeren die bij een strijder hoort. Voor mij was die gedachte beweeg! Mijn lichaam moest 24 uur onder deze gedachte leven en was daarna volledig aangesloten op het denkpatroon van een strijder. Als je wilt weten met welke gedachte jij je kunt aansluiten op het denkpatroon van een strijder dan kan ik je dat vertellen.

Een overlever denkt met zijn hoofd en bedenkt in zijn hoofd zijn overlevingsstrategie. Er is geen overlever die de perfecte strategie kan bedenken omdat het hoofd die niet kan bedenken. Een strijder daarentegen denkt met zijn hart en maakt gebruik van het denkvermogen dat het menselijke hart bezit. Een strijder bedenkt niets. Hij maakt gebruik van het denkvermogen dat zijn hart van nature bezit. Een overlever heeft een zwak hart omdat hij met zijn hoofd denkt. Een strijder heeft een hart dat steeds sterker en machtiger kan worden omdat hij met zijn hart denkt.

Een strijder denkt met zijn hart. Zijn denken is gebaseerd op de gedachte STRIJD! Zijn hart volgt de gedachte STRIJD! en alle gedachtes die uit STRIJD! voortkomen. Uit de gedachte STRIJD! komt een oneindig aantal gedachtes voort en elke gedachte die het hart denkt maakt hem machtiger. Mijn poëzie is de uitwerking van de gedachtes die uit STRIJD! voortkomen en is daardoor in staat om je hart steeds machtiger te maken.

Een strijder wil een levenszon zijn en elke dag meer levenslicht uitzenden. Het menselijke hart produceert levenslicht. Alleen het menselijke hart kan dit produceren. Deze mensheid produceert bijna geen levenslicht meer. Dat betekent dat hij zijn lichaam bijna niet meer voedt en dat hij bijna geen levenslicht meer uitzendt. Dat is het werk van de slechte mens die de productie van levenslicht op talloze manieren tegenwerkt. Hij wil het leven vernietigen en het is zijn doel dat er uiteindelijk helemaal geen levenslicht meer geproduceerd wordt en het leven hier sterft. Een strijder wil een levenszon zijn en elke dag meer levenslicht produceren en uitstralen. Hij zal zijn eigen lichaam elke dag beter voeden en hij zal elke dag meer levenslicht uitstralen dat zo krachtig zal zijn dat het het hart van de vijand letterlijk verbrandt. Mijn poëzie maakt het mogelijk om elke dag meer levenslicht te produceren en uit te stralen.

Deze mensheid is het resultaat van een denkfout en wel de denkfout ik ben uniek. Ooit heeft deze denkfout de menselijke hersenen in bezit genomen. De gevolgen waren rampzalig. De gedachte ik ben uniek bleek te werken als rechtvaardiging voor elke verkeerde daad. Zelfs de allerslechtste daad werd goedgepraat met de denkfout ik ben uniek omdat deze gedachte gelijk is aan de gedachte ik ben ik. En als een mens iets slechts doet kan hij daar volgens de denkfout niets aan doen omdat een mens nu eenmaal is wie hij is. En zo werd het kwaad geaccepteerd en niet meer bestreden. Het kwaad wordt alleen nog met het papier van de wet bestreden, maar niet meer met het hart. En dit allemaal door die ene denkfout die het hoofd van de mensheid al heel lang beheerst.

Een strijder heeft zijn hoofd bevrijd van de menselijke denkfout. Hij kon dat omdat hij zich laat leiden door het menselijke ideaal. Een mens wordt geboren met een ideaal in zijn hart en dat ideaal kan met deze woorden worden beschreven. Schep de hemel. Volgens sommige mensen bestaat de hemel al en kunnen we daar een plekje verdienen als we keurig leven. De strijder weet wel beter. De hemel bestaat nog niet. Maar hij zal strijden tot de hemel bestaat. De hemel op aarde.

De slechte mens heeft de hel op aarde geschapen. Ieder mens leeft in een hel, in een persoonlijke hel. Zelf leefde ik in de hel van lijdensdrang. Het was voor mij heel normaal geworden om aan het leven te lijden. Ik wist lange tijd niet eens dat ik in een hel leefde. Zo leeft ieder mens in zijn eigen hel en met mijn poëzie kun je je bevrijden van je eigen hel. Ik kan je precies vertellen in welke hel je leeft. Met mijn poëzie kun je je eigen hel verlaten en daarna de hemel scheppen. Je schept de hemel door elke dag meer levenslicht uit te stralen. Je levenslicht zal je lichaam elke dag meer voeden en je lichaam steeds vitaler maken. Je levenslicht zal het hart van de vijand aanvallen en verzwakken tot de dood. Er zal geen plaats zijn voor de vijand. Er zal geen plaats zijn voor mensen die de hemel op aarde niet verdragen.

Woorden hebben een eigen klankkleur. De klankkleur van mijn poëzie is magenta rood. Magenta rood is de enige kleur die het hart kan activeren en daarom is mijn poëzie in staat om je hart blijvend te activeren en je productie van levenslicht voortdurend te vergroten.

De slechte mens heeft deze wereld geschapen. Het leven in deze wereld wordt gekenmerkt door een gebrek aan perspectief. We leren al vroeg dat we op weg zijn naar de dood. Leven is langzaam sterven. We leven zonder perspectief. Dat doen we al heel snel en het leven wordt leger en eenzamer naarmate we ouder worden en we de dood dichterbij zien komen. De slechte mens heeft ons een leven opgedrongen dat niet leefbaar is. Een mens heeft vanuit zijn natuur niets met de dood. Een mens verafschuwt de dood maar leert die te aanvaarden omdat er geen alternatief lijkt te zijn. Maar dat is er wel. De mens is gaan leven vanuit deze diepste overtuiging. Ik ben ten dode opgeschreven. Maar die overtuiging heeft de slechte mens ons opgedrongen. Dit is de juiste overtuiging. Dit is de diepste overtuiging die bij een mens hoort. Ik ben door het leven geroepen om licht te brengen. 

Slechte mensen, zoals de nazi's, hebben hun medemensen veel ontnomen. Niet alleen het juiste perspectief om te leven maar ze hebben ook waarheden vernietigd, zoals deze waarheid. Ik ben geboren uit het witte licht. Slechte mensen, zoals de nazi's, hebben waarheden vernietigd, met name waarheden over de mens. Een mens wordt geboren uit het witte licht. Ieder mens. Er is geen hoger geboorteniveau dan het witte licht. Slechte mensen hebben de prachtigste waarheden vernietigd. Slechte mensen hebben ervoor gezorgd dat we op een niveau leven dat niet bij ons past. De mens leeft van nature volgens deze norm. Voel leven! Er is geen hogere norm om te leven. Voel leven! De huidige mensheid heeft die norm losgelaten en is gaan leven volgens de laagste norm. Denk aan jezelf! Mijn poëzie is geschreven vanuit de hoogste norm. Voel leven!

De slechte mens is de vijand. De vijand heeft de mensheid onnoemelijk veel leed gebracht en het ergste is waarschijnlijk dat het menselijke hart besmet is geraakt met zinloosheid. We doen elke dag ons uiterste best om zin aan ons leven te geven. We doen elke dag ons best om er zin in te hebben. Maar er is iets met ons hart gebeurd. Ons hart is aangetast door een dodelijke gedachte. We weten het niet maar we dragen allemaal een dodelijke gedachte mee in ons hart en die gedachte heeft de vijand bedacht en in ons hart gebracht. Dit is die dodelijke gedachte. Leven is lijden. Met dank aan de vijand. Maar dit is de gedachte waarmee je die dodelijke gedachte kunt doden. Eer jezelf! De vijand heeft het menselijke hart ziek gemaakt. Met mijn poëzie kun je je hart weer gezond maken. Een gezond hart is het eerste dat mijn poëzie je kan geven. Een hart dat vrij is van alle dodelijke invloeden en zijn productie van levenslicht vrijelijk kan vergroten. Mijn poëzie geeft je hart eerst de vrijheid terug. Bevrijd van alle dodelijke invloeden.

De slechte mens heeft ons losgetrokken van het goede. Dat was ook zijn bedoeling. De slechte mens heeft ons vervreemd van het goede. De mensheid weet eigenlijk niets meer van het goede. Bestaat het goede wel? En zo ja, waar bevindt het goede zich? Het goede bestaat en bevindt zich in ons hart. Het goede is het eeuwige in jezelf. Als jij doodgaat leeft het goede gewoon door. Zo nauw is de mens verweven met de eeuwigheid. De eeuwigheid leeft in zijn hart en nodigt de mens uit om deel uit te maken van de eeuwigheid.  Om net zo eeuwig te zijn als het eeuwige. Om net zo eeuwig te zijn als het goede. Het goede kan niet sterven, de mens wel. Maar een mens kan er ook voor kiezen om het goede te aanvaarden. Om de eeuwigheid te aanvaarden. Dat kan een mens met deze gedachte. Neem mijn leven aan en voed me elke dag. Als je het echt wilt, werkt deze gedachte.

De mens en het goede horen bij elkaar. De mens is van nature verbonden met het eeuwige, maar nu niet meer. Het leven van een mens is kort geworden. Het leven van een mens is lijden geworden. Het leven van een mens is niets meer. Er is te veel ellende, te veel kwaad. Er zijn te veel slechte mensen om te kunnen leven zoals een mens van nature leeft. Eeuwig en heerlijk. Dat neemt niet weg dat het wel kan, leven als een mens. Het kan als je je weer verbindt met het eeuwige. Met het goede. Met mijn poëzie kun je je verbinding met het goede herstellen en vasthouden.

Als je de verbinding met het goede hersteld hebt, heb je je aangesloten op een onbeperkte energiebron. Het goede zal je voeden met energie. Elke dag. Maar niet alleen met energie. Ook met kennis. Kennis die je leven eeuwig en heerlijk maakt. Met de hulp van mijn poëzie kan je hart onbeperkt energie ontvangen uit het goede en elke dag meer levenslicht produceren.

Mijn poëzie is voor strijders. Voor mensen die met de hulp van het goede de strijd aanbinden met de slechte mensen. Strijders worden gevoed door het goede en hun hart wordt elke dag sterker. Elke dag produceert hun hart meer levenslicht. Elke dag neemt de vitaliteit van hun lichaam toe en elke dag laten ze slechte mensen lijden door hun hart zo te verzwakken dat ze geen levenslicht meer kunnen produceren.

De slechte mens is een tegennatuurlijk wezen. Hij wil niet eeuwig en heerlijk leven. Hij wil in een kort leven zoveel mogelijk ellende veroorzaken. Ik kwam pas op latere leeftijd achter de ware aard van de slechte mens. De tegennatuurlijke aard. Ik was verbijsterd en ben dat eigenlijk nog. Hoe kan een mens voor een kort leven met zoveel mogelijk ellende kiezen? Geen idee. Maar ze zijn er genoeg en ze moeten bestreden worden. Met het hart. Met levenslicht en mijn poëzie maakt dat mogelijk. STRIJD! Strijd en laat de vijand lijden tot de dood.

De slechte mens heeft ons losgemaakt van het goede. We vertrouwen niet meer op het goede. We geloven niet meer in het goede. We gaan op iets anders vertrouwen. Ik vertrouwde op goedheid. Mijn eigen goedheid, maar dat werkte niet. Vertrouwen op het goede is heel wat anders. Ik vond de gedachte waardoor ik weer op het goede ging vertrouwen. Dit was de gedachte. Verlaat de wereld. Als je wilt weten met welke gedachte je op het goede gaat vertrouwen dan kan ik je dat zeggen.

Wanneer je weer op het goede vertrouwt is dit het eerste dat het goede tegen je zegt. Open jezelf voor de waarheid en mijn hart. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De stem van het goede spreekt eeuwig en mijn poëzie tekent zijn woorden op voor elke strijder in deze wereld. Deze wereld zal de hemel op aarde worden. Slechte mensen zullen verdwijnen. Pijn en lijden zullen verdwijnen. Deze wereld zal de hemel op aarde worden. De strijders zullen deze oorlog winnen. Strijd en laat de vijand lijden tot de dood.

Er is veel kwaad in deze wereld. Het kwaad is de wil om te vernietigen. Een hart dat besmet is door de wil om te vernietigen is ongeneeslijk ziek. Er is geen medicijn voor een hart dat door het kwaad besmet is en dat zal er ook nooit zijn. Een mens die wil vernietigen moet bestreden worden en dat kun je alleen maar succesvol doen als je een levensstroom hebt die zo sterk is dat hij de levensstroom van een vernietiger kan stilleggen. Vernietigers zijn als nazi's. Ongeneeslijk ziek. Met mijn poëzie kun je je levensstroom zo sterk maken dat hij elke vernietiger uitschakelt en een einde maakt aan zijn bestaan. Met mijn poëzie kun je je levensstroom eindeloos versterken.

Ooit was deze wereld het rijk van de pracht. Alles was hier prachtig. Iedereen was hier prachtig. Iedereen was prachtig omdat iedereen leefde volgens de leer van het goede. Nu leeft de mensheid volgens de leer van hebzucht, toen leefde de mensheid volgens de leer van de pracht. Mijn poëzie leidt je naar de leer van het goede. Vanaf gedicht 170 is mijn poëzie geheel gewijd aan de leer van het goede. De leer van het goede kan je levensstroom eindeloos sterker maken.

De slechte mens heeft het systeem geschapen waarin we moeten leven. De slechte mens wil het leven vernietigen en maakt zijn medemens op allerlei manieren bang. Zo bang dat mensen niet meer durven te leven. Mensen schakelen daardoor van leven over op overleven en volgens het systeem dat hier heerst overleeft een mens alleen als hij geld heeft. Zonder geld overleef je hier niet. Zo heeft de slechte mens een systeem geschapen dat geld heilig heeft verklaard. Hiermee heeft de slechte mens de mensheid volledig vervreemd van de leer van het goede. De mensheid weet niets meer van de leer van het goede en weet dus ook niet meer hoe hij moet leven. De mensheid komt niet verder meer dan proberen te overleven.

De leer van het goede gaat niet over overleven maar over leven. Als je wilt leren hoe je kunt leven heb je alles aan mijn poëzie. Leven is alleen mogelijk als je de slechte mens kunt verslaan. De slechte mens is agressief. Je herkent een slecht mens aan zijn agressie. Verbale agressie, fysieke agressie, etc. Hij valt aan omdat hij je wil vernietigen. Met deze gedachte kun je je angst voor elke vorm van agressie vernietigen. Richt dit verzoek aan het goede en je angst voor agressie zal vernietigd worden. Maak me almachtig. De angst voor agressie zit diep bij een mens. Het is de diepste en tevens laatste blokkade in je lichaam. Als je deze blokkade hebt vernietigd kan je levensstroom met behulp van mijn poëzie ongestoord en eindeloos sterker worden.

Een slecht mens is er slechts op uit om jou te vernietigen. Hij wil jou in een situatie brengen waarin je sterft. Hij kan je in een paar tellen vermoorden, maar ook heel langzaam. Het is belangrijk om je te verdedigen en terug te kaatsen. Je moet de vijand in die situatie brengen waarin hij jou wil brengen en dat kun je doen door het goede dit verzoek te doen. Wreek mijn lot. 

Een slecht mens maakt je ziek. Met de gedachtes die hij op je afvuurt maakt hij je ziek. Ik was ook ziek geworden en mijn ziekte was wanhoop. Mijn lichaam was wanhopig geworden. Ik vond de gedachte waarmee ik mijn lichaam van mijn wanhoop kon genezen. Dit was de gedachte. Heers met kracht. Mijn genezende gedachte die je maar één keer hoeft te denken om je lichaam weer gezond te maken. Als je jouw ziekte en vooral jouw genezende gedachte wilt weten dan kan ik je die vertellen.

Het goede kan en wil alles voor jou en mij doen, maar dat doet het goede alleen wanneer we aan deze eis voldoen. Vernietig het kwaad. Dat zijn we niet gewend. Ik was dat ook niet. Ik was eraan gewend geraakt om de slechte mens te bewerken. Ik probeerde zijn invloed te neutraliseren en dat was volstrekt verkeerd. Vernietig het kwaad. De volstrekt logische eis van het goede.

Een strijder wil het kwaad vernietigen omdat het kwaad het leven wil vernietigen. Het kwaad is de slechte mens. De slechte mens is de vijand van het leven en het is niet meer dan logisch om de vijand te willen vernietigen. De vijand kun je alleen vernietigen met een sterk hart. Met mijn poëzie kun je je hart steeds sterker maken, maar ons hart is gewend geraakt aan een ander doel en dat doel is ons geluk. We willen ons gelukkig voelen. Het hart moet zich gelukkig voelen. Dat was ons doel en dat doel was verkeerd. Het hart moet zich niet gelukkig voelen maar sterk. Steeds sterker. Het hart moet overstappen van geluk naar kracht en dat kan het hart met deze gedachte. Val aan. 

Als je hart de gedachte val aan geaccepteerd heeft laat je je weer leiden door het goede. Je hebt je laten leiden door je hart en niet door het goede. Daarom kwam je ergens terecht waar je niet terecht had moeten komen. Zelf kwam ik onder de leiding van mijn hart terecht in leegte. Een leven dat leeg en eenzaam voelde. Het goede nam me bij de hand en leidde me de leegte uit en bracht me naar de volheid. Van leegte naar de volheid. Als je wilt weten waar jij terecht bent gekomen en waar het goede je naartoe zal leiden dan kan ik je dat vertellen.

Wanneer je je weer door het goede laat leiden begin je aan een heel ander leven. Toen je je door je eigen hart liet leiden leerde je een verkeerde levenshouding. Je nam, zoals iedereen die los is van het goede dat doet, de levenshouding van zelfvertrouwen aan. Je vertrouwde op je gevoel, op je gedachtes en opvattingen en het bracht je uiteindelijk niet waar je wilde komen. De juiste levenshouding is niet zelfvertrouwen maar ontvankelijkheid. Deze levenshouding zal je in harmonie brengen met het goede, zijn woorden, zijn wil en met alles waar een mens mee in harmonie moet zijn om te kunnen leven.

Hier eindigt mijn inleiding. Over het goede is nog veel meer te zeggen en dat zal ik ook doen in het boek dat ik ga schrijven. Morgen begin ik aan het boek over het goede. Het boek wordt geschreven voor de mensen die mijn poëzie gebruiken om hun hart sterker te maken en het kwaad te vernietigen. In het boek ga ik er vanuit dat de lezer bovenstaande inleiding gelezen heeft. Als je gebruik maakt van mijn poëzie krijg je van mij een link waarmee je de vorderingen van het boek kunt volgen.

Contact

Poëzie om te kunnen leven
Hans van Wijk
info.hansvanwijk@gmail.com
Lissabon, 12 september 2019