Deze wereld is een plek van dood en vernietiging geworden. Overal is dood en vernietiging en dat heeft een reden. Er zijn in deze wereld veel mensen die leven vanuit een lage norm. Lage normen zijn vernietiging, verachting, hebzucht, verraad, onverschilligheid. Er zijn vele lage normen en al die lage normen scheppen een wereld van dood en vernietiging. De lage normen hebben een mensensoort geschapen dat ver beneden de menselijke waardigheid denkt, leeft en handelt. De mensen van de dood.

De poëzie die ik schrijf is geschreven vanuit de norm die bij een mens hoort en dat is de norm verlichting. Een mens leeft van nature vanuit de wil om te verlichten. Om de wereld licht te schenken en alle goede dingen die daaruit voortkomen. Licht schept leven en al het goede.

Mijn poëzie staat voor de terugkeer van de mens. Het prachtige wezen dat lang geleden uitstierf. Het prachtige wezen dat een lichaam heeft dat zich elke dag naar een hogere staat verheft. Het prachtige wezen dat het bestaan van de mensen van de dood niet accepteert en de kracht heeft om ze uit deze wereld te verdrijven.

De mensen die willen leven vanuit de menselijke norm verlicht stuur ik elke dag vier nieuwe gedichten. Naast mijn poëzie schrijf ik een boek, getiteld De staat van het lichaam. Dit boek is een aanvulling op mijn gedichten en bevat onmisbare informatie om een hogere lichaamsstaat te bereiken. De mensen die gebruik maken van mijn poëzie krijgen toegang tot elke update van dit boek.

Lissabon, 20 november 2018
Verlicht en maak jezelf aan licht gelijk

Vul jezelf met macht en kracht en eeuwigheid

Vul jezelf met wat je voelen laat en groter is

Verlicht en maak jezelf aan licht gelijk

Vul jezelf met wat je overwinnen laat

En ieder die geen licht wil zijn de dood injaagt

HvW