Schenk geluk en laat me leven als een mens

Vertel me waar mijn zon verschijnen zal

En wat mijn ware liefde me vertellen wil

Schenk geluk en laat me leven als een mens

Vertel me waar ik leven kan en wie ik ben

Vertel me waar ik eeuwig stralen kan en bloei

HvW
Een mens leeft op zijn krachtstroom. De krachtstroom stroomt vanuit de wervelkolom het lichaam in. In normale omstandigheden stroomt de krachtstroom op lichtsnelheid, bijna 300.000 km/s. Omdat we geboren worden in een wereld waarin veel mensen leven die een slechte intentie hebben neemt de snelheid van onze krachtstroom geleidelijk af. De conditie van ons lichaam wordt steeds slechter.

De poëzie die ik schrijf is in staat om je krachtstroom weer op lichtsnelheid te brengen en te houden. Als je krachtstroom weer op lichtsnelheid stroomt zal de conditie van je lichaam elke dag beter worden. Als de conditie van je lichaam elke dag beter wordt kun je lang en gelukkig leven.

De kracht waarop we leven bevindt zich in onze wervelkolom. Mijn poëzie richt zich tot die kracht en is daardoor in staat om je krachtstroom weer op lichtsnelheid te brengen en te houden.

Een mens wordt geboren om lang en gelukkig te leven. Maar hij wordt geboren in een wereld waarin ook mensen leven die slechte intenties hebben en het geluk en het leven van anderen willen vernietigen. Deze mensen hebben een oorlog ontketend die al duizenden jaren woedt en elke dag onschuldige slachtoffers maakt. Slechte mensen brengen de dood in de wereld. Slechte mensen zijn de dood en met mijn poëzie kun je de dood overwinnen. Met mijn poëzie kun je de oorlog met de dood winnen en lang en gelukkig leven.

Mijn poëzie maakt het mogelijk dat je lichaam weer wordt aangedreven door de kracht. De kracht is de levenskracht. Als je weer wordt aangedreven door de levenskracht wordt je lichaam allereerst van de dood verlost. De levenskracht zal de conditie van je lichaam daarna voortdurend verbeteren. Alleen de levenskracht kan dat. De levenskracht zal niet alleen je lichaam verheffen, maar ook je denken. Je gaat denken als de levenskracht. Met mijn poëzie kun je je denken verheffen tot het denken van de levenskracht en kun je de conditie van je lichaam voortdurend verheffen.

Als je lichaam weer aangedreven wordt door de levenskracht staat je lichaam onder een grote druk. Een druk die het lichaam niet meer gewend is omdat het al jaren niet meer werd aangedreven door de levenskracht. Het lichaam verzet zich in het begin tegen die druk van de levenskracht. Het lichaam is bang om onder de druk van de levenskracht te leven omdat de levenskracht nu de macht heeft. De levenskracht heeft de macht over je denken en je handelen. Het lichaam is zijn vrijheid kwijt. Zijn vrijheid om te sterven. Je lichaam moest proberen te leven in een wereld die onleefbaar is. Deze wereld is verworden tot een concentratiekamp. Een mens kan daar niet in leven en al snel geeft het lichaam het op. Leven is hier niet mogelijk. Het is beter om te sterven. Misschien niet direct, maar ooit.

Maar de levenskracht denkt daar anders over en dwingt je om je levensangst en onwil los te laten. De levenskracht zet je onder druk en dwingt je om te denken zoals hij. De levenskracht dwingt je om te leven vanuit de gedachte ik ben leven. De denkwijze ik ben leven geeft je ongekende kwaliteiten. Allereerst maakt de denkwijze je moedig. De denkwijze geeft je de moed om de strijd met slechte mensen aan te gaan. Met de mensen die de dood zijn. De dood is het grote kwaad en er zijn genoeg mensen in deze wereld die het grote kwaad willen zijn. De denkwijze ik ben leven geeft je de moed om het grote kwaad te bestrijden. De dood van je eigen lichaam en de mensen die de dood zijn. De denkwijze ik ben leven laat je de oorlog met de dood voeren maar laat je die oorlog ook winnen. Je wint de oorlog omdat de levenskracht je hoofd en je hart in hun levenskleur zet. Je denken en je gevoel komen daardoor op het niveau van de levenskracht. De dood heeft geen kans tegen dat niveau.

De levenskleur van het hart is van onschatbare waarde omdat deze kleur de darmen weer op kracht kan brengen. De darmen slaan de onwil om te leven op. De onwil om te leven verzwakt de darmen en is er mede oorzaak van dat de conditie van het lichaam steeds slechter wordt. De levenskleur van het hart kan ervoor zorgen dat de darmen de onwil om te leven loslaten en weer op kracht komen. Als de darmen weer op kracht zijn kan het lichaam zich verheffen naar een steeds hogere staat.

De darmen registeren de onwil om te leven. In deze wereld zijn er veel weerzinwekkende zaken. Er is hier verlatenheid, duisternis, onenigheid, vijandigheid etc. Het is van levensbelang om te weten wat je hier niet verdraagt. Je zult het moeten verdragen zolang het er is. Als we de oorlog winnen zal het verdwijnen, maar zolang het er is moet je het verdragen. Als je het voor jou onverdraaglijke verdraagt is je onwil om te leven verdwenen. Je darmen zijn op kracht en je lichaam heeft zijn leven aanvaard. Het lichaam gaat zich ontspannen. Het leven in deze wereld geeft veel spanning en die spanning zet zich ergens in je lichaam vast. Het lichaam gaat zijn opgebouwde spanning nu loslaten en het moment is gekomen dat het hart op kracht kan komen.

Het hart voedt het lichaam, maar waarmee het hart het lichaam voedt verschilt per persoon. Het hart kan het lichaam met licht voeden, met zaligheid, heerlijkheid, overtuiging. Er zijn talloze mogelijkheden. Met mijn poëzie kun je je hart weer op kracht brengen en je lichaam optimaal voeden.

Contact

Poëzie om de oorlog te winnen
Hans van Wijk
info.hansvanwijk@gmail.com
Lissabon, 6 december 2019